Ne Yaparız?

21. Yüzyıl'ın her anını bir öncekinden değerli kılan tek şey artmakta olan bilgidir. Özellikle de kaydedilen, depolanan, sorgulanan, düzenlenen ve özetlenen verilerin biçimlendirilerek anlamlandırması sonucu elde edilmiş olan bilgidir. Çünkü değerli araçlarla ölçülen (sayılan, deney-araştırma-gözlem sonucu elde edilen) veriler ancak bilgiye dönüşürlerse anlam kazanır ve karar verme ya da problem çözmede işe yarar bir biçime kavuşabilirler.

Verileri kaydetmede, depolamada, sorgulamada, düzenlemede ve özetlemede kullanılan gereçlerin niteliği, bilginin değerini kullanacak kişi için belirleyen en temel öğedir. Tam da bu nedenle, binlerce geliştirici tarafından üretilmiş, binlerce geliştiricinin denetiminden ve de onayından geçmiş olan gereçleri, yani Özgür Yazılımları kullanmayı yeğliyoruz.

Türkiye'nin Drupal geliştirme üzerine uzmanlaşmış ilk şirketi olarak, yurtdışında oldukça ilerlemiş olan bu içerik yönetim sisteminin Türkiye'deki gelişimi için çalışıyoruz. Drupal ve benzeri Özgür Yazılım'ların gelişmiş ülkelerde yaygın kullanıldığı günümüzde, ülkemizde de devlet, medya, sivil toplum, orta ve büyük ölçekteki şirketleri, lisans bedelleri ödemeden kaliteli, sürdürülebilir yazılım hizmetleri ile buluşturmak istiyoruz.

Nemedya olarak, Web / Mobil / Sosyal Medya alanları için Drupal yazılım çözümleri geliştiriyor ve bu uygulamaların sürdürülebilir ve gelişen bir yapıda olması için çözüm ortağınız oluyoruz.

Geliştirme işlerimize ek olarak Drupal, OpenLayers ve OpenStreetMap platformları başta olmak üzere, Türkiye'deki Özgür Yazılım etkinlik ve topluluklarında etkin biçimde görev alıyoruz.